Dostępność

Poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą wejść na teren Zwingera przez Bramę Koronną lub Pawilon z Pozytywką. Na dziedzińcu Zwingera znajduje się toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich: szerokość drzwi 92 cm, 150 × 150 cm przed i 117 cm po prawej stronie od toalety, wysokość toalety 45 cm.
Również galeria »Starych Mistrzów«, Salon Matematyczno-Fizyczny i Zbiory Porcelany są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Więcej informacji znaleźć można na stronie Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie.