Drezdeński Zwinger

Rajski ogród na ziemi

Do dzisiaj Drezdeński Zwinger to najbardziej charakterystyczny element miasta, który jak żaden inny obiekt przypomina o pełnych przepychu czasach baroku. Na życzenie Augusta II Mocnego między wewnętrznymi a zewnętrznymi murami obronnymi powstała dworska rezydencja, którą Matthäus Daniel Pöppelmann i Balthasar Permoser stworzyli w miejsce skromnej oranżerii. Zamiast planowanej dobudówki pojawiła się galeria obrazów i Opera Sempera. Kolekcja porcelany, Galeria Obrazów Starych Mistrzów, Salon Matematyczno-Fizyczny: dzisiaj goście odkrywają w muzeach Zwingera skarby Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie.
W ramach prezentacji multimedialnej Zwinger Xperience (od wiosny 2021) dzięki panoramicznym projekcjom i stacjom rzeczywistości wirtualnej goście odkrywają świat biesiadowania, parad i dramatów. Od maja do października drzewka pomarańczowe nadają Zwingerowi śródziemnomorski charakter.